strona główna o książce spis treści opinie absolwenci ciąg dalszy zapowiedzi kontakt kupuję forum

I Ty możesz być jednym z autorów II tomu
Misjonarzy i Barbarzyńców


Kwestionariusz: Moja opowieść o przasnyskim ogólniaku
Misjonarze i Barbarzyńcy będą mieli swój dalszy ciąg, czyli tom drugi, który obejmie (podobnie jak tom pierwszy) cały okres istnienia szkoły od 1923 roku poczynając, aż do dnia dzisiejszego. A zatem autorzy, którzy nadesłali już wcześniej swojej teksty i zdjęcia, nie powinni czuć się zbyt zawiedzeni tym, iż ich opowieści nie znalazły się w pierwszym tomie MiB, bo wejdą do następnego.

Apel
Osoby, które chciałyby podzielić się swoją wiedzą (w dowolnej formie: wspomnień, eseju, listów, dziennika itp.) o codziennym życiu przasnyskiego ogólniaka w jakimkolwiek okresie jego istnienia, a także udostępnić szkolne pamiętniki, blogi, listy, zdjęcia i inne materiały związane z tym tematem, mogą to uczynić już teraz, a najpóźniej do 30 kwietnia 2007 roku. Apel ten skierowany jest zwłaszcza do absolwentów LO w Przasnyszu, byłych i obecnych uczniów tej szkoły oraz jej nauczycieli, ale także do innych osób.

Mikroopowieści
Tekst o szkolnej codzienności nie musi być obszerny (choć oczywiście takie będą mile widziane). Można mu zatem nadać formę mikroopowieści, podejmując bardzo wąskie zagadnienie, jedną sytuację, jeden problem. Nawet kilkuzdaniowe relacje związane z przasnyskim ogólniakiem mogą być bardzo cenne i wspólnie z większymi opowieściami utworzą jedyny w swoim rodzaju obraz codziennego życia przasnyskiego ogólniaka na przestrzeni kilkudziesięciu lat jego istnienia. Można również zastrzec anonimowość swoich wypowiedzi.

Wywoływacz wspomnień
Dla ułatwienia uczestnictwa w naszym edytorskim przedsięwzięciu załączamy „wywoływacz wspomnień”, w którym znalazło się wiele problemów, zagadnień, jakie można podjąć w opowieściach lub mikroopowieściach. Rzecz jasna, iż nie uwzględnione zostały w tym katalogu szkolnych spraw wszystkie składniki codziennego życia szkoły na przestrzeni dziesiątków lat. Nie mniej jednak „wywoływacz” ten może okazać się dla kogoś pomocny, pobudzający do wspomnień i refleksji o szkole.

Otwórz Wywoływacz Wspomnień
Ściągnij Wywoływacz Wspomnień


Skorzystaj z kwestionariusza
Można również skorzystać z kwestionariusza i za jego pośrednictwem przesłać swoją opowieść/mikroopowieść oraz swój krótki biogram. Osoby, które zechcą wziąć udział w naszym przedsięwzięciu edytorskim MiB proszone są również o przesłanie (do podwójnego portretu) dwóch swoich zdjęć: współczesnego oraz drugiego z okresu nauki (pracy) w szkole. Skany tych i innych fotografii (najlepiej w skali szarości i formacie tiffów, chyba, że pochodzą z aparatu cyfrowego i mają format jpg) proszę przesłać e-mailem na adres: mib@przasnysz.com, albo na CD na adres: Wydawnictwo Mazowieckie 06-300 Przasnysz ul. Piłsudskiego 53.